40 års-Jubileum !

Tysdag 1 Mars har me 40 årsjubileum – kjekt om du kjem innom og feira med oss. Kaffi og kake på begge salongar. 40% på store delar av Paul Mitchell serien- Claen Beauty, herreseriane Mvrck og Mitch. 40 % på Neuro serien.

Me feira heile veka med tilbuda .