Medalje for lang og tro tjeneste.

Ordførar Stig Ove Ølmheim var hjå oss på Laurdag for å overrekkje medalje for lang og tru tjeneste,til Katrine Lærum .Takk for 30 gode år som resepsjonist hjå oss.Godt å ha deg i ryggen,og styrer alt `back stage` ,me ser fram mot mange fleire år.